Proč software Open Source? A my tu otázku otočíme... - Apertia Tech

Proč software Open Source? A my tu otázku otočíme…

Pro vás jako klienta otočíme otázku. Proč closed source čili česky uzavřený licencovaný software?

Chcete, aby dodavatel měl kontrolu nad vašimi daty? Pak closed source. Chcete, abyste neměli jistotu, jaká všechna data o vás dodavatel uzavřeného software sbírá? Pak jděte do closed source. Chcete, abyste při migraci dat museli na kolenou prosit vašeho dodavatele, ať vám zpřístupní za nemalý obnost vaše data? Pak jedině closed source. Chcete se spoléhat na “čínskou kuchyni”, do které nikdo nevidí? Protože tak vypadají většinou vývojářská oddělení dodavatelů closed source softwarů. Odejde Franta, přijde Lojza, který píše kód zcela odlišným způsobem a takto třikrát dokola? Pak zcela jistě closed source.

Máte málo práce a chcete si psát provozní a uživatelskou dokumentaci sami stejně jako dokumentaci REST API pokud vůbec REST API existuje? Pak je tu výborná zpráva closed source vás zabaví po dlouhých probdělých nocích.

A takto lze pokračovat a pokračovat. Mnohokrát ale uslyšíte, že otevřený software je nebezpečnější právě proto, že je otevřený. Liská zkušenost říká, že co je otevřené, je také nebezpečné. U software to ale platí právě naopak. Proto je nejbezpečnejší systém světa OpenBSD, který je naprosto striktně celý otevřený. Právě kvůli bezpečnosti. O tom ale v článku o bezpečnosti skrze neznalost.

A teď k reálným důvodům proč open source.

  • Vaše data jsou bezpodmínečně zcela vaše
  • Kód aplikace je také váš, přinejmenším můžete aplikaci začít provozovat jinde než u stávajícího dodavatele
  • V případě velkých projektů jako je WordPress, MySQL, PostgreSQL, Linux a stovek dalších existuje velmi široká komunita lidí, kteří prohlížejí kód a hledají nejen díry, ale zda software nesbírá a neodesílá data, která nemá. Toto nemusí platit u malých až mikroprojektů, kde takovýto audit komunity být nemusí. I zde ale můžete bez potíží odstřihnout aplikaci od posílání dat, protože kód aplikace je váš, lze v něm hledat a zkušenější administrátor nebo programátor celkem rychle najde místo, které případně data odesílá
  • Máte možnost požádat firmu či jednotlivého programátora, který se vyzná v software, aby provedl zběžný audit kódu, funkcí, arichtektury a celkově se seznámil s ekosystémem aplikace, která je v budoucnu kritická pro provoz vaší firmy. Například se jedná o ony databáze. A MySQL stále podílem na trhu roste. Dle https://db-engines.com/en/ranking – se MySQL téměř vyrovná Oraclu
  • U velkých projektů jako je PHP, MariaDB, PostgreSQL, Python, Linux, WordPress a WooCommerce bývá dokumentace a podpora na fórech jako je Stackoverflow skutečně gigantická, aktuální, funkční a oproti mnoha uzavřeným software skvělá
  • Programátoři se mohou měnit, ale pokud existuje dokumentace a kodex, který je třeba dodžovat, spolupráce programátorů funguje bez projektových managerů. Což je výhoda.
  • O bezpečnosti je zmínka již výše, ale kdo nevěří, tak https://www.secpoint.com/top-10-most-secure-operating-systems.html – stačí si přečíst komentář k prvnímu místu a Open v názvu je ve smyslu Open Source

Dále je to také udržitelnost, onboarding nových zaměstnanců, kteří již mohli pracovat se softwarem jinde díky jeho rozšířenosti, možnost změnit dodavatele, který se o software a jeho rozšiřování stará a hlavně nejste svázání zlovůli dodavatelů uzavřených řešení, kteří v mnoha případech na pátou stránku licenčních podmínek užívání software píší, že budou data nasbíraná pomocí software, který jste si v dobré víře koupili, sdílet s třetími stranami.

Kontaktujte nás