Josef Hrabal​ - Apertia Tech

Po několika měsíčním průzkumu trhu jsme se rozhodli, využívat systém od AutoCRM, a to z toho důvodu, že máme možnost si systém tzv. dovyvíjet sami, tvořit vlastní entity, a hlavně automatizovat procesy. Po prvním roce plnohodnotného užívání máme vytvořený minimálně dvojnásobný počet entit, než se kterými jsme začínali a počítali na začátku. Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které jsme doposud získali, jsme se rozhodli, že informační systém AutoCRM začleníme i do naší druhé společnosti. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl technický support ze strany developerů AutoCRM, který je pro nás klíčový.

Kontaktujte nás